Team Indian Mediation Week, 2017

Akshetha Ashok, Abhay Singh Rathore, Adya joshi, Aryan Mohindroo, Aman Goyal, Shaishir Divatia, Anjanesh Vatsa, Anshuman Panigarhi, Aparmita Pratap, Apoorva Singh, Ateesh Nandi, Atreyo Banarjee, Adit Garg, Shourya Das Gupta, Pranavi Manglick, Isha Chowdhary, Mahima Selvakumar, Mallika Nanduru, Manjari Rathore, Umang Poddar, Naman Khatwani, Nikhil Chandwani, Parva Khare, Priyanshi Manhas, Rashika Naraian, Rohit Sharma, Saniya Mirani, Satya Jha, Senu Nizar, Shivani Kabra, Siddarth Kejriwal, Vidisha Ambade, Vinayak Chawla, Shriya Kamat, Mohit Rai, Akriti Sirsalewala, Yash Kedia, Harshil Manchanda, Sibashish Srivastava, Gatha, Mustafa Rashid, Ananya Jain, Bhadra Nair, Vikram Kumar, and Pranjal Sinha